Vijfentwintig jaar grensverleggend werk

Logo
Doelstelling

Het doel van dit project is om de ontwikkeling van de dijkprofielen van Waterschap Rivierenland van de afgelopen 25 jaar op structurele wijze verslag te leggen. Deze zijn in die periode sterk aan verandering onderhevig geweest.

Uitvoering

Wij zijn gevraagd de belangrijkste opgedane kennis en ervaring te borgen en te presenteren in een boek. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met het waterschap. Daarom hebben wij ons uitgebreide bureauonderzoek gecombineerd met het voeren van vele gesprekken, houden van vele interviews en organiseren van verschillende interactieve sessies. Dat maakt dat het boek vol staat met praktische voorbeelden en eigen anekdotes.

Resultaat

Resultaten van dit project zijn een onderzoeksrapport en het boek 25 jaar grensverleggend werk - dijkversterkingservaringen gebundeld voor de toekomst. Dit boek is geschreven in samenwerking met Het Nederlands Tekstbureau.

Overzicht resultaten