Aansluiting competentieniveau constructief afgestudeerden

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra – Advies & Marktonderzoek

In de constructieve sector worden vraagtekens geplaatst bij het niveau van constructief afgestudeerden van het hoger technisch onderwijs. Pas afgestudeerden moeten regelmatig eerst aanvullende cursussen volgen, alvorens zij aan het werk kunnen. Een onwenselijke situatie. Avante Consultancy heeft onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting van de aanwezige competenties van constructief afgestudeerden op de in de praktijk gewenste competenties in kaart te brengen.

Uitvoering

Er is een relatie tussen de groepen actoren die in dit onderzoek centraal stonden. Vanuit bedrijven en overheden is er vraag naar constructief afgestudeerden. Deze constructief afgestudeerden vormen daarom het aanbod. De taak van constructieve opleidingen is om de perfecte match tussen vraag en aanbod te faciliteren.  Aan de hand van een specifieke enquête voor iedere groep van actoren heeft Avante Consultancy in kaart gebracht in hoeverre vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Resultaat

Het onderzoek heeft aangetoond dat vraag en aanbod op een aantal gebieden niet op elkaar aansluiten. De conclusie uit het rapport is de basis geweest voor VNConstructeurs om met de betrokken instellingen de discussie te starten om de situatie te verbeteren.

Overzicht resultaten