Ontwikkeling verkeersmodel en afwegingsmethodiek Hinderarm Wegbeheer

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra - Projectondersteuning

Bouw- en onderhoudsprojecten van het wegennetwerk kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd, zodat het ene project de ander niet hindert of juist aanvult. Een standaardverkeersmodel is daarvoor niet bruikbaar. In samenwerking met de Universiteit Twente is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om netwerkeffecten (omleidingen, sluipverkeer, combinaties van werken) op een effectieve manier te verwerken in een afwegingsmethodiek voor de keuze van onderhoudsmaatregelen of –strategieën.

Uitvoering

Er is ondersteuning verleend bij de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk om de relaties tussen wegonderhoud, omleidingen en sluipverkeer in kaart te brengen. Deze relaties zijn vertaald naar een afwegingsmethodiek en de resultaten zijn verwerkt in een model.  

Resultaat

Het bleek niet mogelijk om netwerkeffecten op een effectieve manier te verwerken in een afwerkingsmethodiek voor de keuze van onderhoudsmaatregelen of -strategieën. Wel heeft het onderzoek interessante inzichten opgeleverd, die in een paper zijn beschreven.

Overzicht resultaten