De huidige stand van zaken en de toekomst van de wegenbouwsector

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra - Marktonderzoek

Zowel klimaatveranderingen als sociaal-economische ontwikkelingen zijn van invloed op de wegenbouwsector. Deze veranderingen veroorzaken andere vraagstukken van de markt. Voor TNO is het van belang om met hun onderzoeksprogramma altijd op de vragen van de sector aan te sluiten. In dit onderzoek is inzicht verkregen in de problemen, kansen en uitdagingen die de komende decennia in de wegensector een rol gaan spelen.

Uitvoering

Er zijn een literatuuronderzoek en een tweetal interviews uitgevoerd om 'the state of the art' in de wegenbouwsector in kaart te brengen. Met deze quickscan is met betrekking tot de wegenbouwsector inzicht gegeven in: de belangrijkste spelers (nationaal en Europees), de behoeften en belangen van deze spelers, reeds uitgevoerde marktonderzoeken, de belangrijkste onderzoeksprogramma's, vervolgvragen van de onderzoeksprogramma's en de toekomstbeelden. 

Resultaat

Onderzoeksprogramma's geïnitieerd door Rijkswaterstaat leiden veelal tot innovatieve producten die in pilot-vorm worden toegepast. Buiten deze programma's en pilots blijft de ontwikkeling van innovatieve concepten beperkt.

Problemen, kansen en uitdagingen binnen de wegensector die zich (gaan) voordoen, hebben vooral betrekking op de duurzaamheid van de wegen, innovatie en krapte op de arbeidsmarkt.

Overzicht resultaten