Haalbaarheidsonderzoek naar keuzetool BIM-software

Logo
Doelstelling
Ketensamenwerking - Onderzoek

Het BIM Portaal van SBRCURnet speelt in op de groeiende behoefte naar een centrale plek voor alle BIM-gerelateerde producten & diensten en de behoefte van het MKB aan kennis over de implementatie van BIM in de eigen bedrijfsvoering.

Voor het BIM Portaal is een haalbaarheidsonderzoek naar een keuzetool (en weboverzicht) voor BIM-softwarepakketten uitgevoerd en is de gewenste inhoud voor de tool vastgesteld.

Uitvoering

Er zijn zes half-gestructureerde interviews afgenomen: drie interviews met BIM-experts en drie interviews met sofwareleveranciers. Daarbij is gefocust op het keuzeproces en de invloedsfactoren, sturingsmogelijkheden en financiering.

De interviews zijn afgenomen bij De BIM specialist, Spekking C&R, Heijmans, Ittanex, KUBUS Architectural solutions en Construsoft.

 

Resultaat

De waarde van alleen een objectieve keuzetool voor gebruikers wordt op basis van dit onderzoek als klein gezien. De softwarepakketten beschikken namelijk veelal over dezelfde functionaliteiten. 

De waarde kan aanzienlijk worden vergroot door de tool uit te breiden met een module waarin wordt vastgesteld welke behoefte men met BIM verwacht in te vullen en een module waarin subjectieve criteria, zoals gebruiksvriendelijkheid en compatibiliteit, in het afwegingsproces voor de aanschaf van een softwarepakket worden meegenomen. 

Overzicht resultaten