Discomfort op de treinverbinding Zutphen - Hengelo - Oldenzaal

Logo
Doelstelling
Openbaar Vervoer - Dataverzameling

Sinds december 2013 wordt op het treintraject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal in de ochtendspits extra treinmaterieel ingezet om het aantal discomforturen terug te brengen. Om de effectiviteit van deze maatregel vanuit het programma "Beter Benutten regionaal spoor" te stellen, is een onderzoek naar de huidige discomforturen op het traject uitgevoerd.

Uitvoering

Om de benodigde data te verzamelen, zijn gedurende drie dagen vanaf de ochtendspits tot na de avondspits continu reizigerstellingen uitgevoerd. Deze data is per traject en per dag vertaald naar overzichtelijke weergaven van de bezetting per treinrit en station. Door deze informatie uit te zetten tegen de beschikbare capaciteit, is het aantal discomforturen vastgesteld.

Resultaat

Er zijn zowel een rapportage als verschillende overzichtstabellen opgeleverd. De resultaten worden door Regio Twente vergeleken met de nulmeting die door hen in 2013 is uitgevoerd, waarmee de effectiviteit van de extra treininzet wordt vastgesteld.

Overzicht resultaten