Bepalen effecten frequentieverhoging buslijn

Logo
Doelstelling
Openbaar Vervoer - Dataverzameling en -analyse

In samenwerking met Connexxion ( 2013) en Syntus (vanaf 2014) heeft Regio Twente de frequentie van de buslijn Enschede Centraal - Boekelo verhoogd. In dit onderzoek zijn de effecten van de frequentieverhoging op de reizigersaantallen geëvalueerd.

Uitvoering

Vanaf eind 2012 zijn op vier momenten (elke keer gedurende 2 volledige dagen) bustellingen uitgevoerd. Tevens is er een enquête onder de busreizigers afgenomen. De resultaten zijn verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd.

Resultaat

De rapportages geven inzicht in de effecten van de frequentieverhoging op de reizigersaantallen. Tevens geven de enquêtes inzicht in de reizigersprofielen en de reizigerstevredenheid. Op basis van de resultaten kan Regio Twente haar beleid telkens aanscherpen.

Overzicht resultaten