Geluidsanalyse Veolia

Logo
Doelstelling
Beheer en onderhoud - Dataverwerking en -analyse

De stijgende kosten voor geluidsbeperkende maatregelen vragen naar nieuwe manieren om de geluidsproductie op het spoor te reduceren. Door een middel tussen het materieel en de spoorstaaf aan te brengen kan de wrijvingsfactor en daarmee het geluid worden beïnvloed. Met de uitvoering van dit onderzoek wordt de effectiviteit van het middel vastgesteld.

Uitvoering

Om de effectiviteit van de Wiel-Rail-Conditionering vast te stellen, zijn op verschillende locaties testopstellingen geïnstalleerd. Om de ruwe data te analyseren, is een automatisch data-analyse model ontwikkeld. 

Resultaat

Inmiddels zijn de gegevens van de eerste meetlocatie volledig geanalyseerd. Daarbij zijn zowel een handleiding voor de uitvoering van de analyse als een rapportage van de analyse opgeleverd. In deze rapportage is onderscheid gemaakt tussen materiaaltypes, meteo-gegevens en geluidsniveaus.

In de komende maanden worden op verschillende andere locaties, onder andere omstandigheden, vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd.

Overzicht resultaten