Automatisch data-analyse-model voor preventief onderhoud

Logo
Doelstelling
Beheer en onderhoud - Dataverwerking en -analyse

Preventief onderhoud aan spoorstaven leidt tot lagere onderhoudskosten en een betrouwbaarder spoorwegennet. Avante Consultancy biedt ProRail ondersteuning aan de ontwikkeling van een geavanceerd model om data over de fysieke toestand van het spoor, afkomstig van meettreinen, te vertalen naar classificaties van spoorafwijkingen en onderhoudsbehoeften.

Uitvoering

Met behulp van metingen van de aspotversnellingen wordt data vergaard van de fysieke toestand van het spoor. In samenwerking met de TUDelft wordt deze ruwe meetdata geanalyseerd. Op basis van deze data-analyse assisteren wij aan de hand van geavanceerde programmering bij het inrichten van een automatisch data-analyse-model. Dit model wordt constant geoptimaliseerd door de voorspellingen uit het model te valideren door inspecties in het spoor.

Resultaat

De modelvoorspellingen (voor de 1e classificatie) worden steeds nauwkeuriger. We blijven het model optimaliseren zodat uiteindelijk voor alle classificaties nauwkeurige voorspellingen gedaan kunnen worden. Uiteindelijk kan het model de basis vormen voor effectiever onderhoud aan het spoor.

Overzicht resultaten