Analyseren en herschrijven van richtlijnen procedure bij spoorstaafdefecten

Logo
Doelstelling
Procesoptimalisatie - Projectondersteuning

Wanneer afwijkingen aan het spoor worden gedetecteerd, dient een vast protocol te worden gevolgd om de defecten te beheersen. Voor verschillende afwijkingen zijn in de loop der jaren verschillende richtlijnen ontstaan, waarin de samenhang ontbreekt. In dit onderzoek zijn de richtlijnen geanalyseerd en is logica en samenhang aangebracht.

Uitvoering

De verschillende procedures zijn geanalyseerd en herschreven tot één richtlijn dat bestaat uit drie delen. In deze richtlijn zijn de processen en de daarop van toepassing zijnde normen van elkaar gescheiden. Waar nodig zijn externe documenten geraadpleegd om de richtlijn aan te scherpen.

Resultaat

De richtlijn gaat achtereenvolgend in op (1) het detectie- en rapportageproces van spoorstaafgebreken, (2) de normen die op spoorstaafgebreken van toepassing zijn en (3) het beheersproces van het detectie- en rapportageproces en de te nemen maatregelen.

 

Overzicht resultaten