Vaststellen van potentie van productinnovaties

Logo
Doelstelling
Productontwikkeling - Dataverzameling en analyse

Partners van Pioneering innoveren en ontwikkelen nieuwe producten waarvan de exacte potentie voor vermarkting nog niet bekend is. Onderzoek naar de praktische werking moet uitwijzen of de producten geschikt zijn om op de markt te brengen. 

Uitvoering

Sinds 2012 zijn en worden diverse onderzoeken voor de proeftuin productontwikkeling uitgevoerd. Met behulp van sensoren op zowel proef- als referentielocaties wordt per product over langere perioden (>1 jaar) data over verschillende variabelen verzameld, geanalyseerd en verslaggelegd.

De onderzochte producten zijn Witte Dakcoating (Höften strakschilders), K-Block (Salca BV), Bicell Energy (Salca BV), Rosico Roof & Signage Coating (Rosico) en EcoPan (Floraroof). 

Resultaat

Voor elk product is tenminste één rapportage opgesteld, waarin de proef- en de referentielocatie met elkaar worden vergeleken. Tevens zijn per product aanbevelingen over de toegevoegde waarde van het product gedaan en/of verbetermogelijkheden gegeven.

Overzicht resultaten