Projectmonitoring bouwteam in de GWW

Logo
Doelstelling
Professioneel inkopen en aanbesteden - Projectmonitoring

Stichting Pioneering brengt ondernemingen, kennisinstellingen en overheden in de bouw bij elkaar. Om opdrachtgevers en -nemers in de GWW-sector in de toekomst van advies over coöperatief samenwerken te kunnen voorzien, is de samenwerking tussen betrokken partijen in een bouwteamproject onderzocht. Het betrof de monitoring van de voorbereidings- tot uitvoeringsfase van het project ’Rioolvervanging en herinrichting Nieuwstraat Daarlerveen’ van de gemeente Hellendoorn.

Uitvoering

Voor het onderzoek heeft Avante Consultancy literatuuronderzoek uitgevoerd om de aanpak en beheersaspecten van coöperatieve en competitieve modellen inzichtelijk te maken. Vervolgens is het project geanalyseerd door het bestuderen van projectstukken, monitoren van bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken (project ism de Universiteit Twente).

Resultaat

De uiteindelijke rapportage vormde de basis voor een symposium waarin werd gediscussieerd over verdere ontwikkelrichtingen. Hieruit kunnen mogelijke vervolgstappen afgeleid worden die tot een meer gefundeerde verankering van het bouwteam in het aanbestedingsbeleid moeten leiden. 

Overzicht resultaten