BIM-gebruik in zorgvastgoed

Logo
Doelstelling
Ketensamenwerking - Projectonderzoek

Het Bouw Informatie Model (BIM) is hét toekomstbeeld van de informatiehuishouding in de bouwsector. Om te kijken hoe BIM vandaag de dag in projecten wordt toegepast, hieruit lering te trekken en aanbevelingen voor verbetering te doen, is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van BIM bij twee nieuwbouwprojecten. Het betreft de nieuwbouw van het laboratorium en dialysecentrum voor ZGT Hengelo te Hengelo en de nieuwbouw van het Ariëns Zorgpalet te Glanerbrug.

Uitvoering

Bij beide projecten is, door middel van de afname van interviews, de perceptie van de verschillende stakeholders op het huidige gebruik van BIM in kaart gebracht. Ook is gekeken welke voor- en nadelen zij ten aanzien van het BIM-proces, in vergelijking tot de traditionele manier van werken, hebben ondervonden. De besproken onderwerpen hebben betrekking op de BIM visie, kosten, faalkosten, communicatie, risicoverdeling, productiviteit, processen en de toekomst van BIM.

Resultaat

Beide projecten vertoonden soortgelijke resultaten. Voordelen werden vooral gezien in een verhoogde productiviteit en een toename van de grip op het bouwproces en bouwwerk, omdat knelpunten eerder aan het licht komen en ontwerpkeuzes eerder worden gemaakt. Het is niet duidelijk aantoonbaar of dit tot een reductie van de faalkosten heeft gezorgd.

Problemen werden vooral ondervonden bij de (gewenning aan) de nieuwe communicatieroutes en -kanalen, het ontwerpen vanuit objecten, de aanwezige managementlagen, het managen van wijzigingen, de software-intelligentie en de beperkt gevulde objectenbibliotheken.

 

Overzicht resultaten