De mogelijkheden van RGVO + BIM

Logo
Doelstelling
Levensduurdenken - Onderzoek

BIM en RGVO hanteren allebei een andere invalshoek. Door BIM en RGVO met elkaar te laten samenwerken, kunnen hun effecten worden versterkt. Ontwerpkeuzes kunnen vroegtijdig worden gemaakt en de invloed op het beheer en onderhoud kan daarbij worden meegenomen. 

Pioneering heeft met een aantal partners de webapplicatie RGVO+BIM ontwikkeld, waarin beide disciplines samenkomen. In dit project is onderzoek gedaan naar de praktische werking van de applicatie.

 

Uitvoering

Na de uitvoering van een grondige analyse van de webapplicatie zijn een gebruikershandleiding en een technische handleiding voor RGVO+BIM geschreven. Om het inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de applicatie te verhogen, is in een derde rapport een casestudie uitgewerkt en beschreven. Deze studie betreft het genereren van het onderhoudsscenario voor het Epi-Drost gebouw te Enschede in de webapllicatie RGVO+BIM.

Resultaat

De handleidingen geven inzicht in welke stappen door de gebruiker doorlopen dienen te worden en inzicht in de technische werking van de applicatie. De uitwerking van de casestudie geeft tevens inzicht in de toepassingsmogelijkheden van RGVO+BIM.

De applicatie biedt enorm veel kansen en mogelijkheden, maar dient nog verder doorontwikkeld te worden om zich in de volwassenheidsfase te bevinden. 

Overzicht resultaten