Proefbedrijf Uithoflijn

Logo
Doelstelling
Assetmanagement - Onderzoek

Vanaf medio 2018 moeten er trams gaan rijden op de nieuwe Uithoflijn in Utrecht. Avante heeft samen met Mott MacDonald een inventarisatie van de relevante proeven voor het Proefbedrijf van deze tramlijn gemaakt: een verzameling van situaties die getest moeten worden om aan te tonen dat het vervoersysteem in al zijn facetten veilig en betrouwbaar functioneert.

Uitvoering

Om alle aspecten mee te nemen is een raakvlakanalyse gedaan. Door gesprekken met de opleiding van trambestuurders, een studie van andere proefbedrijven in binnen- en buitenland en bestudering van de omgeving van de Uithoflijn zijn de relevante situaties opgesteld en zijn proeven gedefinieerd. 

Resultaat

De benodigde proeven zijn in te delen in drie categorieën: training van bestuurders, beproeven van processen en beproeven van de robuustheid van de dienstregeling. In deze categorieën zijn proeven aangegeven die elk relevante aspect testen. De volgende stap is de detaillering van de proeven zodat deze in 2018 uitgevoerd kunnen worden. 

Overzicht resultaten