Opstellen EMVI-plannen Mott MacDonald

Logo
Doelstelling
Professioneel inkopen en aanbesteden - EMVI-plan schrijven

Mott MacDonald wenst enkele projecten uit te voeren die (Europees) worden aanbesteed. Om de opdrachten te verkrijgen, dienen heldere, kwalitatief hoogstaande en onderscheidende projectplannen geschreven te worden.

Uitvoering

Om tot de inschrijvingen te komen, zijn diverse projectplannen opgesteld, waarvan onder meer een plan van aanpak, een planning, een teamsamenstelling en het aantonen van de relevante ervaring onderdeel uitmaakten. In samenspraak met de beoogde (kern)teamleden en het management is de strategy to win per project vastgesteld, zijn de plannen opgesteld en zijn diverse reviewsessies uitgevoerd.

Resultaat

Twee van de projecten zijn aan Mott Macdonald gegund. Dit betreft het voorontwerp van de Nieuwe Tram Remise Nieuwegein (meervoudig onderhands) en de review van de ERTMS-investeringen van de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Europese aanbesteding).

Overzicht resultaten