Logistiek model voor optimale inrichting logistiek proces voor levering van LNG

Logo
Doelstelling
Logistiek - Modellering en advies

De komende jaren breidt LNG24 het aantal LNG tankstations uit. Het is van belang dat ondanks de extra investeringen de kosten per kilogram LNG zo laag mogelijk blijven. Avante heeft in dit project onderzocht wat de invloed is van verschillende groeiscenario’s en configuraties van het logistieke proces op de kosten per kilogram LNG. 

Uitvoering

Op basis van de relevante processen, scenario’s, randvoorwaarden en onzekerheden is een simulatiemodel opgesteld dat de logistieke kosten per kilogram LNG berekent voor de komende 15 jaar. Daarbij is onder ander rekening gehouden met vertraging door file, onderhoud en de inzet van extra tankvrachtwagens. Het simulatiemodel is dusdanig opgesteld dat op flexibele wijze nieuwe, toekomstige groeiscenario’s en nieuwe logistieke processen kunnen worden geëvalueerd. 

Resultaat

Per scenario is een prijs per geleverde kilogram LNG vastgesteld. Op basis hiervan is een aantal aanbevelingen gedaan over bijvoorbeeld het terminalgebruik, het type tankvrachtwagen en verschillende drempelwaarden. Op basis van het onderzoek is LNG24 inmiddels gesprekken over het terminalgebruik gestart.  De andere inzichten worden ook gebruikt ter ondersteuning bij overige beslissingen over het logistieke proces. 

Overzicht resultaten