Bepalen optimale logistieke aanvoer van goederen

Logo
Doelstelling
(Bouw)logistiek - Projectondersteuning

LNG24 biedt de transportsector toegang tot LNG door de bouw en exploitatie van LNG-tankstations. Zowel vracht- als scheepvaartverkeer dienen, om geen hinder te  ondervinden, in korte tijd van brandstof te worden voorzien. Bij dit project is onderzocht op welke wijze altijd en zonder hinder te veroorzaken aan de brandstofvraag van een opdrachtgever in de scheepvaart kan worden voldaan.

Uitvoering

In samenwerking met LNG24 zijn de relevante processen, randvoorwaarden, invloedsfactoren en onzekerheden voor het voorzien van een eental ethyleencarriers van LNG vastgesteld. Dit heeft geleid tot een simulatiemodel, waarmee verschillende scenario's vele malen zijn nagebootst. 

Resultaat

De resultaten van dit project zijn een simulatiemodel met concrete resultaten. De resultaten geven antwoord op de vraag hoeveel tankwagens benodigd zijn om de klant zo goed mogelijk te bedienen. 

De resultaten zijn vertrouwelijk en worden daarom niet openbaar gemaakt

Overzicht resultaten