Inzicht in beheer- en onderhoudscontracten van woonzorgwoningen

Logo
Doelstelling
Beheer & onderhoud - Projectondersteuning

Pas wanneer beheer- en onderhoudscontracten goed inzichtelijk zijn, kan het beheer en onderhoud op een efficiënte wijze worden uitgevoerd. Dit project had tot doel het inzicht in de contracten van de woonzorgwoningen (WZW) van De Woonplaats te vergroten. 

Uitvoering

Op basis van de onderhoudscontracten en interviews met de bewoners is een nieuw standaardcontract geschreven. Per complex zijn de eventuele afwijkingen op deze standaard aan het contract toegevoegd en digitaal inzichtelijk gemaakt. Tevens is voor elk woonzorgcomplex een overzichtskaart met onderhoudselementen en verantwoordelijkheden opgesteld, en is een procesbeschrijving voor bewoners opgesteld.

Resultaat

Het standaardcontract en de afwijkingen daarop zijn per complex gedigitaliseerd. Daarmee zijn voor elke betrokken partij de verantwoordelijkheden inzichtelijk gemaakt. De procesbeschrijvingen hebben de bewoners inzicht gegeven in de te nemen stappen bij het detecteren van gebreken of defecten.

Het inzicht in de verantwoordelijkheden heeft de basis gevormd voor de contractonderhandelingen met partijen die meerdere complexen beheren en onderhouden.

Overzicht resultaten