EMVI-Bibliotheek

Logo
Doelstelling
EMVI - Marktonderzoek

Het gunnen van een opdracht op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt in de praktijk niet altijd op de juiste wijze toegepast, waardoor inschrijvingen niet op de juiste wijze worden getoetst en beoordeeld.
Met dit project is de EMVI-criteriabibliotheek van CROW ontwikkeld. Deze bibliotheek geeft publieke opdrachtgevers in de bouw en GWW aan de hand van praktische voorbeelden inspiratie en tips voor het gebruik van effectieve EMVI-criteria.

Uitvoering

Voor de bibliotheek zijn uit 14 projecten 58 criteria geanalyseerd. Per criterium zijn de aard van het werk, de formulering, het indieningsproduct, de beoordelingswijze, de weging van de criteria en het effect uitgewerkt. Ook is elk criterium voorzien van de bron en een aantal tips. 

Partners: Universiteit Twente, Balance & Result

Resultaat

Het eindproduct omvat een uitwerking van EMVI-criteria in productcategorieën (Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Esthetica, Functionaliteit en Levensduurkosten) en procescategorieën (Gebruiksvriendelijkheid, Duurzaamheid, Omgevingsvriendelijkheid en Risicobeheersing). Deze zijn gepresenteerd aan de hand van een aantal best practices uit diverse sectoren in de bouw (droge infra, natte infra, gebiedsontwikkeling en gebouwde omgeving). 

Het resultaat is zichtbaar op de website van het CROW.

Overzicht resultaten