Procesanalyse en klanttevredenheid op aardgastankstations

Logo
Doelstelling
Procesoptimalisatie - Dataverzameling en -analyse

Het afnamepatroon op een aardgastankstation is van invloed op de (opslag-)capaciteit van een station en op de kosten. Door het afnamepatroon te analyseren, kan naar mogelijkheden worden gekeken om het afnameproces te optimaliseren en de benodigde opslagcapaciteit te reduceren.

Uitvoering

Op acht tanklocaties is het afnamepatroon geanalyseerd. Daarbij is per tijdseenheid het aantal klanten, de afname, de aankomstfrequentie, de wachttijd, tanktijd, overige verblijftijd en de tijd op de plaats gemeten. Daarbij is onderscheid gemaakt in het voertuigtype. 

Op enkele stations is tevens een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Resultaat

De analyses leidden tot afnamepatronen per tijdseenheid per locatie. Op elke locatie zijn aanbevelingen gedaan over hoe het afnamepatroon kon worden geoptimaliseerd om zo de klant beter te kunnen bedienen en tergelijkertijd de opslagcapaciteit te kunnen reduceren. 

Op basis van de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn aanpassingen aan de inrichting van de tankstations en de informatievoorziening gedaan.

Overzicht resultaten