Duurzaam aanbesteden van openbaar busvervoer

Logo
Doelstelling
Duurzaam Inkopen – Advies & Marktonderzoek

Met de aanbesteding van concessies voor openbaar busvervoer kan de overheid een belangrijke invloed uitoefenen op de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector. Regionale openbaarvervoersconcessies zijn onderzocht om vast te stellen in welke mate de overheid gebruikmaakt van aanbestedingscriteria om de CO2-uitstoot bij concessies voor regionaal openbaar busvervoer te beperken.

Uitvoering

De aanbestedingsdocumenten van de 12 overheidsconcessies voor openbaar busvervoer uit de periode van oktober 2011 tot november 2013 zijn geanalyseerd. Per concessie is onderzocht welke criteria ten behoeve van de reductie van CO2-uitstoot zijn opgenomen.

Resultaat

In geen van de concessies is gebruikgemaakt van een doelgericht aanbestedingscriterium. Er worden dus geen kwantitatieve beperkingen aan de CO2-uitstoot van het openbaar busvervoer gesteld. Opmerkelijk is dat de overheden door het toepassen van Euronormen wel denken duurzaam in te kopen, maar dit is een misvatting.

Klik op de onderstaande link om het rapport te downloaden.

Rapport Klimaatbewust aanbesteden van openbaar busvervoer door de Nederlandse overheid

 

Overzicht resultaten