Duurzaam aanbesteden van contractvervoer

Logo
Doelstelling
Duurzaam Inkopen – Advies & Marktonderzoek

Met de aanbesteding van concessies voor vervoersdiensten kan de overheid een belangrijke invloed uitoefenen op de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector. In dit onderzoek is de theorie en praktijk rondom het klimaatvriendelijk aanbesteden van vervoersconcessies met elkaar vergeleken om vast te stellen in welke mate de overheid gebruikmaakt van prestatiegerichte aanbestedingscriteria om de CO2-uitstoot bij concessies voor contractvervoer te beperken.

Uitvoering

Van 70 overheidsaanbestedingen voor contractvervoer (d.w.z. leerlingenvervoer en vraagafhankelijk vervoer) uit de periode van oktober 2011 tot juni 2013 zijn de aanbestedingsdocumenten geanalyseerd. Per aanbesteding is onderzocht of er criteria ten behoeve van de reductie van CO2-uitstoot zijn gehanteerd. 

Resultaat

De overheid maakt slechts zeer beperkt gebruik van prestatiegerichte aanbestedingscriteria voor het reduceren van CO­2-uitstoot, namelijk in 24% van de onderzochte aanbestedingen. In geen van de aanbestedingen is gebruikgemaakt van de potentieel meest effectieve maatregel: het CO2-plafond.

Klik op de onderstaande link om het gehele rapport te downloaden. 

Rapport Klimaatbewust aanbesteden van contractvervoer door de Nederlandse overheid

 

Overzicht resultaten