Naar een duurzamer wagenpark van Gedeputeerde Staten

Logo
Doelstelling
Duurzaam Inkopen – Advies & Marktonderzoek

Een quick scan van De Groene Zaak laat zien dat er anno 2015 ondanks de gestelde ambities door de overheid niet altijd duurzaam wordt ingekocht. Daardoor is de vraag ontstaan hoe milieuvriendelijk het huidige wagenpark van de Gedeputeerde Staten is – gekeken naar uitlaatemissies, CO2-uitstoot en het gebruik van alternatieve brandstoffen - en welk verbeterpotentieel er op dit gebied aanwezig is.

Uitvoering

Om het verbeterpotentieel op het gebied van het milieuvriendelijk inkopen van dienstauto’s vast te stellen, is het huidige wagenpark (maart 2015) van de GS van de Nederlandse provincies onderzocht. De resultaten zijn uitgezet tegen het document milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van dienstauto’s van PIANOo.

Resultaat

Uit de resultaten blijkt dat 36% van de voertuigen aan Euronorm 6 voldoet, 86% van de voertuigen aan de minimumeis voor het milieuaspect ‘CO2-uitstoot’ voldoet en dat 22% van de voertuigen op alternatieve brandstoffen rijdt. Door op deze aspecten gunningcriteria toe te passen en deze voldoende gewicht toe te kennen kan tot een duurzamer wagenpark worden gekomen.

 

Klik op de onderstaande link om het rapport te downloaden. 

Rapport Naar een duurzamer wagenpark van Gedeputeerde Staten

 

Overzicht resultaten