Social return in de GWW

Logo
Doelstelling
Duurzaam inkopen – Advies & Marktonderzoek

In de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) kan social return voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kansen bieden, maar dit vraagt om de juiste praktische inpassing ervan. Overheden hanteren momenteel geen uniforme toepassing en de oordelen van opdrachtnemers over social return zijn sterk verdeeld. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers lijken zoekende te zijn naar een praktische en haalbare inpassing van social return.

Uitvoering

Onder drie provincies, acht waterschappen en 87 gemeenten in Oost Nederland is onderzoek gedaan naar de huidige situatie, het verbeterpotentieel en de succesfactoren van het beleid en de toepassing van social return in de GWW-sector. De resultaten bieden aanbevelingen om als opdrachtgever of opdrachtnemer direct mee aan de slag te gaan en dienen tevens ter input voor vervolgonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente.

Resultaat

Inmiddels heeft 64% van de overheden social returnbeleid geformuleerd. De vorm waarin zij dit hebben gedaan, verschilt per organisatie. Maar daar waar standaard social returnbeleid in de GWW-sector wordt toegepast, blijken vaak problemen te ontstaan.

Voor het rapport, de bijlagen en de flyer klik op één van de onderstaande links:

Rapport Social Return GWW regio Oost 

Bijlagen rapport Social Return GWW regio Oost

Flyer Social Return GWW regio Oost

 

Overzicht resultaten