Coalitieprogramma's Gelderland, Flevoland en Overijssel

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra – Advies & Marktonderzoek

Gemeenten beschrijven in coalitieprogramma's hun plannen voor de komende vier jaren. Daarin staat beschreven wat een coalitie belangrijk vindt en waar het haar aandacht op gaat richten. Dit onderzoek geeft inzicht in de speerpunten van de coalities in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland op het gebied van bouw en infrastructuur.

Uitvoering

De coalitieprogramma's van de gemeenten in de regio Oost zijn onderzocht op een aantal bouw- en infragerelateerde onderwerpen, namelijk 'duurzaamheid', 'woningmarkt', 'grondprijzen', 'regeldruk/dienstverlening', 'infrastructuur', 'zorgvastgoed', 'scholen', 'overige utiliteit', 'aanbesteden/contracteren' en 'overig'. De resultaten zijn samengevoegd in een database op basis waarvan zowel een algemene analyse als een analyse per inwonerscategorie is uitgevoerd.

Resultaat

De resultaten van de analyse staan in een paper beschreven. Opvallende zaken zijn de grote aandacht voor duurzaamheid (93%), het realiseren van starterswoningen (31%), levensbestendig bouwen (41%) en het verlagen van de regeldruk (51%). Slechts 8% van de gemeenten geeft in haar coalitieprogramma aan haar grondprijzen naar beneden bij te stellen.

Lees hier alles over de coalities in de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel.

 

Overzicht resultaten