Marktonderzoek staalgebruik

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra - Advies & Marktonderzoek

Het materiaalgebruik in draagconstructies, gevels en daken in de utiliteitsbouw is continu aan verandering onderhevig. Inzichten in het gebruik, de aandelen en de volumes van constructiematerialen geven Bouwen met Staal samen met een onderbouwing van de materiaalkeuze interessante informatie over de positie van staal ten opzichte van materialen als (prefab) beton en baksteen. 

Uitvoering

Om inzicht te geven in de marktcijfers van staalgebruik in draagconstructies, gevels en daken in de utiliteitsbouw is een telefonische enquête onder 350 architecten afgenomen. Tot de selectie behoorden alleen nieuwbouwprojecten in de utiliteitsbouw.

Resultaat

De onderzoeksresultaten zijn in de vorm van een database en twee onderzoeksrapporten opgeleverd. Bij de rapportages is onderscheid gemaakt in een rapport voor draagconstructies in de utiliteitsbouw en een rapport voor gevels en daken in de industriele bouw. Bouwen met Staal voert momenteel een analyse uit waarbij de resultaten met de resultaten van eerdere jaren worden vergeleken. 

Overzicht resultaten