Energieprestatienorm voor gebouwen met een industriefunctie

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra - Marktonderzoek en desk research

Bij de bouwaanvraag voor woning- en utiliteitsbouw is het berekenen van de EPC verplicht, maar voor de industriebouw is nog geen rekenmethode voor handen. Met de ontwikkeling van deze methode wordt een belangrijke stap in de richting van duurzame industriegebouwen gezet.

Uitvoering

Om tot een rekenmethode te komen, zijn voor elf invloedsfactoren forfaitaire waarden voor gebouwen met een industriefunctie vastgesteld. Daartoe is een marktonderzoek onder 100 architecten en een literatuurstudie uitgevoerd, zijn verschillende klankbordgroepsessies gehouden en interviews onder specialisten afgenomen.

Resultaat

Op basis van de analyse van de resultaten is voor elke waarde die op de EPC van invloed is een forfaitaire waarde vastgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen vrieshuizen, koelhuizen, matig verwarmde gebouwen en verwarmde gebouwen. Deze waarden worden momenteel aan een gevoeligheidsanalyse onderworpen. Bij afronding van deze analyse worden de resultaten beschikbaar gemaakt.  

Overzicht resultaten