Marktonderzoek naar materiaalgebruik in de utiliteitsbouw

Logo
Doelstelling
Bouw/Infra – Advies & Marktonderzoek

Sinds 2002 is, met uitzondering van het jaar 2011, jaarlijks een marktonderzoek uitgevoerd naar het materiaalgebruik in de Nederlandse utiliteitsbouw. Het doel van het onderzoek is het achterhalen van de marktcijfers van stalen draagconstructies, gevels en daken in de utiliteitsbouw (nieuwbouw). Sinds 2012 is het onderzoek uitgebreid met het achterhalen van marktcijfers voor de renovatiemarkt en de motivatie voor de materiaalkeuze.

Uitvoering

Voor het bepalen van de marktcijfers heeft Avante Consultancy ruim 450 telefonische enquêtes afgenomen onder architecten. Daarnaast is een indicatie gegeven van de motivatie voor de materiaalkeuzes door van een selectie van projecten zowel de opdrachtgever, opdrachtnemer en architect te interviewen.

Resultaat

De uiteindelijke rapportage geeft een heldere trend weer van het materiaalgebruik in utiliteitsbouw over de jaren 2002-2012. Voor deze trend zijn oorzaken gerapporteerd op basis van de motivaties voor de materiaalkeuzen. 

Overzicht resultaten