Evaluatie van BIM-gebruik knooppunt Keerensheide

Logo
Doelstelling
Ketensamenwerking - Projectonderzoek

Aannemersfederatie Nederland, de Vereniging Wapeningsstaal Nederland en Syntens zijn de werkgroep DDD gestart om digitale informatie-uitwisseling door middel van 3D-modellering tussen bouwpartners te bevorderen. In dit onderzoek is de informie-uitwisseling bij het pilot project knooppunt Keerensheide geëvalueerd. 

Uitvoering

Als startpunt van de evaluatie zijn de persoonlijke motivatie, de externe motivatie, de kennis & vaardigheden en de handelingsmogelijkheden voor BIM van de verschillende partijen bepaald. Met deze drijfveren als uitgangspunt zijn vervolgens zowel de bijeenkomsten van de bouwpartners bijgewoond als interviews onder de partners afgenomen. 

Betrokken partners: Heijmans, Nemetschek SCIA, Movares, Van Noordenne Staal en ATG-Steel Netherlands.

Resultaat

Voornamelijk het verschil in kennis & vaardigheden, het verschil in handelingsmogelijkheden tussen de partners en de mogelijkheden van de software, zorgden in deze pilot voor moeilijkheden. Aanbevelingen voor vervolgprojecten zijn gedaan op het gebied van de samenwerkingsstructuur, de communicatie, de verdeling van verantwoordelijkheden & risico's en het verder verspreiden van kennis tussen de partners.

Overzicht resultaten